Jedan do najdrazih :)

Ibn-Abbas, r.a., pripovjeda da je jednoga dana sjedio iza Allahovog Poslanika, sallallahu ´alejhi veselleme, i da mu je rekao:
“Mladicu, ja cu te pouciti nekoliko veoma bitnih rijeci: pazi na Allaha, i on ce na tebe paziti, pazi na Allaha pa ceš Ga naci uvijek u svojoj blizini (kako te pomaže). Ako budeš od koga nešto tražio, traži samo od Allaha, a ako tražiš pomoc, onda je samo od Allaha traži. Znaj da, kada bi se
cijeli svijet sakupio da ti koristi necim, nece ti koristiti nimalo više nego što ti je Allah vec propisao i odredio, a isto tako kada bi se sakupili da ti necim naude, ne bi ti naudili ništa više nego što ti je Allah vec propisao i odredio; pera (za pisanje odredbi) podignuta su, a tinta se osušila (odredeno se više ne mijenja).”
(Tirmizi, hasen, sahih)

Komentariši