Od Aiše, radijallahu anha, se prenosi, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Dva rekata sabaha (sabahskog sunneta) bolja su od d...

Abdullah ibn ‘Omer r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: Musliman je muslimanu brat, nece ga zakinuti niti prepustiti drugome. Ko pomogne sv...